Istennői gyógyítás

"Rengeteg rétege van annak is, hogy nőként hogyan élhetjük meg a női energiáinkat. Tehetjük ezt férfi-módra, ezzel erőteljes zavart keltve a teremtett világban és saját életünkben, mert nem ezzel lettünk nőkét megáldva, megbízva. Vagy tehetjük ezt olyan módon, hogy felismerjük és éljük azt a varázserőt, amivel nőként megáldott minket a Teremtés, és ezzel áthatjuk a teremtett világot, gyönyörű varázslattá változtatva
az életünket és mindazokét, akik velünk kapcsolatba kerülnek." Írja
Veres Kriszta (köszönet és hála neki, mert rengeteget tapasztaltam
nála és tanultam nála az Istennő templomban).

Most pedig folytatnám az idézetet a Valódi Nőről, ez az én hitvallásom is egyben:

"Elképzelek egy nőt, aki szerelemmel viseltetik a saját teste iránt. Egy nőt, aki hiszi, hogy a saját teste éppen úgy a megfelelő, ahogy van. Aki tökéletes forrásként ünnepli testének ritmusait, ciklusait. Elképzelek egy nőt, aki úgy öleli magához szexualitását, mint saját magát. Egy nőt, aki örömét leli önmagában. Aki erotikus természetét szégyen és bűntudat nélkül éli meg. Elképzelek egy nőt, aki az Istennő testét, a saját teste változásaiban tiszteli. Egy nőt, aki megünnepli évei gyarapodását és bölcsességét. Aki elutasítja, hogy értékes életerejét testének és élete változásainak az elrejtésére használja fel. Elképzelek egy nőt, aki belépett az emberi érzelmek teljes birodalmába. Egy nőt, aki érzéseit tisztán és közvetlenül fejezi ki. Aki megengedi nekik, hogy olyan lágyan vezessék őt, ahogyan a lélegzet. Elképzelek egy nőt, aki kimondja az igazságot. Egy nőt, aki bízik a megtapasztalásaiban és kifejezi azokat. Aki elutasítja, hogy mások gondolatihoz, felfogásához, vagy reakcióihoz alkalmazkodjon.

Elképzelek egy nőt, aki követi kreatív impulzusait. Egy nőt, aki eredetit alkot. Aki elutasítja, hogy belső világában valaki más színeivel fessen. Elképzelek egy nőt, aki önmagát saját istenei által jelöli. Egy nőt, aki az istenit önmagában, saját képmásában képzeli el. Aki személyes spiritualitásán keresztül tájékozódik a mindennapokban. Elképzelek egy nőt, aki elutasítja, hogy megadja magát isteneknek, guruknak, amgasabb erőknek. Egy nőt, aki mélyen alámerült
saját belső világába. Aki magának követeli, hogy impulzusaival,
ösztöneivel harmóniában éljen. Elképzelek egy nőt, akit érdekel a
saját élete. Egy nőt, aki úgy öleli magához saját életét, mint
tanítóját, gyógyítóját és kihívását. Aki hálás a szépség és a kegyelem
hétköznapi pillanataiért. Elképzelek egy nőt, aki saját életének az
írója. Egy nőt, aki bízik a saját megérzéseiben, amelyek megmutatják,
hogy mi a jó az ő számára. Aki elutasítja, hogy életformáját
megváltoztassa azért, hogy az mások elvárásaival találkozzon.
Elképzelek egy nőt, aki részese a saját életének. Egy nőt, aki
kreativitásának minden egyes kihívását megtapasztalja. Aki saját maga
érdekében tisztán és erővel cselekszik. Elképzelek egy nőt, aki
ravaszul bánik a magánnyal. Egy nőt, aki önmaga rendelkezésére áll.
Aki úgy választja ki barátait és szerelmeit, hogy azok képesek
legyenek elfogadni, ha egyedül akar lenni. Elképzelek egy nőt, aki
nem alacsonyítja le a saját életét azért, hogy mások jobban érezzék
magukat. Egy nőt, aki minden kapcsolatában évei, tapasztalata, és
bölcsessége egészét adja. Aki arra számít, hogy jelenlétével kihívást
és áldást hoz mások életébe. Elképzelek egy nőt, aki vállalja az
egyenlőséget a párkapcsolataiban. Egy nőt, aki nem hiszi tovább, hogy
alacsonyabb rendű egy férfinál és szüksége van arra, hogy megmentsék.
Aki elfoglalja az őt megillető helyet az emberek közösségében.
Elképzelek egy nőt, aki elutasítja, hogy értékes életerejét a
krízisek, és konfliktusok támogatására használja. Egy nőt, akinek
kapcsolatai mély elégedettségben és nyugalomban telnek, anélkül, hogy
kihasználnák őt. Aki törvényszerű ügyességgel választja meg barátait
és szerelmeit, akikkel az élet kihívásain áthajózik. Elképzelek egy
nőt, aki a nőt tiszteli saját életében. Egy nőt, aki az asszonyok
körében ül. Aki emlékezteti magát, az igazságra amikor az feledésbe
merül. Elképzelek egy nőt, aki feladta az intellektuális biztonság és
a jóváhagyás iránti vágyait. Egy nőt, akinek minden cselekvése,
kiejtett szava erőteljes közléssé válik. Aki fenntartja magának a
jogot, hogy igazabbá tegye a világot. Elképzelek egy nőt, aki a
tudásban és önmaga szeretetében kiteljesedett. Egy nőt, aki hűséget
fogadott saját életének és képességeinek. Aki minden mást figyelmen
kívül hagyva hű marad önmagához. Képzeld el, hogy Te vagy ez a nő!"
(Patricia Lynn Reilly)

A BENNÜNK ÉLŐ ISTENNŐ

Mohácsi Beatrice Imola terapeuta jegyzete

(Kapcsolatteremtő gyógyítás, Spirituális választerápia, Belső gyermek gyógyítás Vénuszi rózsa masszázs, Vénuszi gyógyítás, Tarot tanácsadás)

Már régóta megszólítottak az Istennői energiák és minőségek, különösen a Vénusszal kapcsolatban . Mindig "szembejött velem ", ugyanakkor az angyalokkal való munkám mellett elkezdem egyre jobban fókuszálni az Istennőre, a Női minőségekre, archetípusokra. Ahogy kapcsolatba léptem a különböző Istennői minőségekkel, érdekes módon sok csodálatos , megmagyarázhatatlan "szerencsés véletlennek" minősülő dolog történt az életemben nőiességem, kisugárzásom még erőteljesebb lett, és már nemcsak elfogadtam, de kezdtem élvezni is azt, hogy NŐ vagyok.

Mit jelent azóta nekem az, hogy Nő vagyok?

Ez az idézet híven tükrözi azt az Istennői minőséget, amely átsüt a sorokon:

"Elképzelek egy Nőt, aki szerelemben él Önmagával. Elképzelek egy nőt, aki hiszi, hogy helyes, és jó dolog, hogy nőnek született. Egy nőt, aki hálás a megtapasztalásaiért, és elmondja a történetét. Aki elutasítja azt, hogy mások vétkét a saját testében, vagy életében hordozza. Elképzelek egy nőt, aki elismeri, hogy a múlt hatással van a jelenre. Egy nőt, aki átlépett a múltján. Aki a jelenben gyógyult meg."

Keresztény szellemben nevelkedtem, sokat köszönhetek annak a hitnek és erőnek, amit ebből merítettem. Viszont egyre jobban tudatosult bennem, hogy a Forrás nem minősíthető csupán az Atyára, hiszen Atya mellett ott van a Teremtő Anya is , és a monoteizmus előtti régi korokban ismerték és tisztelték templomokat emeltek a Teremtő Istennői minőségének (Isis , Szophia...).

Az ősmagyarok is mélyen tisztelték Babba Máriát, akinek temploma Csíksomlyón található, és már több százéves zarándokhelynek minősül e szakrális hely, ez ősi hely most a Szűz Anya temploma, és még mindig híres zarándokhely (erdélyi származásom miatt is rendkívül erős szálak fűznek Babba Máriához, és Szűz Máriához).

A későbbi évek során a keresztény vallás üldözni kezdte az ősi vallásokat és a természettel való egység megélését, az ősi szakrális tudást. Aki tisztánlátással , okkult dolgokkal foglalkozott, azokat eretnekként üldözték és megkínozták, kivégezték. Az előző életek feltárása terápiás munkáim alatt tapasztalom, hogy nagyon sokan őriznek még most is magukban emlékeket ezekből az időkből. Tudat alatt félnek, hogy megkínozzák, megölik őket, ha újraélesztik tisztánlátó képességüket , illetve félnek az inga használatától. (Terápiáim alatt ezeket a blokkokat is oldjuk, az elszenvedett kínzások a mostani fizikai testünkben is okozhatnak fantomfájdalmakat, nem csak a tudatalattiban vannak blokkok.)

A Vénuszi rózsa masszázs és gyógyítás 2012-ben jún.6-án jött le nekem a Vénusz tranzit együttállás alkalmából. A Csillagoldal így ír erről:

"A Vénuszt energetikai szempontból a Szeretettel, Szépséggel és a Kapcsolatokkal társíthatjátok össze. Amikor ezek harmonikusan működnek, akkor olyan pozitív tulajdonságokat vonzanak magukhoz, mint a kreativitás/teremtő-, alkotóképesség, befogadás, nyitottság, intuíció és a természettel való kapcsolódás, és mindenben, amiben benne van, az isteniség tisztelete. A Vénusz átvonulás rendszerint felszínre hozza az olyan egyenlőtlenségeket, amelyek a nőiességben fejeződnek ki, és segíti az Istennői természet visszatérését, minden ember otthonába.

A BENNÜNK ÉLŐ ISTENNŐ

Mindannyitokban itt a Földön, egy isteni nő és egy isteni férfi él. Amikor ezek nincsenek becsben tartva, akkor a szeretetre való képességeteket a félelem árnyékolja be, és a bolygótokon oly sokáig ez volt a fő meghatározható tapasztalat, hosszú idők óta. A nők kiszámíthatatlanná és félreérthetővé váltak. A férfiak uralkodása, nem az isteni férfi szerint működik, hanem egy ego-alpú férfiasság szerint történt, amely arra törekedett, hogy ellenőrizze, és hatalma alatt tartson másokat.

Vissza kell tehát fordítani az erőszak és gyűlölet ciklusát, és ehhez az emberiség mindkét nemének muszáj lesz felébredni és megtanulni kiegyensúlyozni a női és férfi aspektusait. A belső bölcsességetek tudja ezt, hogy hogyan tegye és végigvezet bennetek ezen a folyamaton és segít elsajátítani azt hogy teljessé, kiegyensúlyozottakká váljatok. Ez a folyamat viszont igényel még némi időt majd. Minden alkalommal, amikor átkerültök az akadályaitokon és egyre szeretet teljesebbé váltok, akkor nemcsak magatokon segítetek ezzel, hanem sok olyan emberen is akik intuitív szinten szintén keresik ugyanazt a teljességet, és ezt becsüljétek meg nagyon!"

Ezen minőség elérése és megtapasztalása most is elérhető számodra a Vénuszi rózsamasszázs és gyógyítás során.

Úgy érzem nekem is feladatom, szintúgy, ahogy a Doreen Virtue-nak, hogy előmozdítsam a Vénusz és Mars misztérium megfejtését. Itt egyáltalán nem arról van szó (mint ahogy sokan írnak a Vénusz és Mars kapcsolatáról), hogy az Istennő uralma alá hajtsa a Férfi erőt, hanem pont ellenkezőleg, az Istennői minőség az abszolút szeretetével, szerelmével, Női erejével egyensúlyt teremt. Az erő nem szinonim az agresszivitással vagy a versengéssel. Az erő az, amikor pontosan tudod, mire vágysz anélkül, hogy aggasztana a megvalósulás hogyanja. A Női erő abból fakad, hogy gondolkodás nélkül követed a belső vízióidat és a sugallatokat. A Női erő az, amikor az élet minden felkínált ajándékát elfogadod. (Doreen Virtue nyomán)

Érdekességképpen Doreen Virtue így ír Vénuszról:

"Vénuszt Esthajnalcsillagnak hívják. Hét napon keresztül mint reggeli csillag táncol át az égen a Hold mellett, majd hatvan napra eltűnik (azt mondják ilyenkor az alvilágban jár), azután újra előtűnik és hét napon át esti csillagként vándorol az égen a Hold mellett. Ezután megint eltűnik hét napra, ilyenkor együttállásban van a Nappal, mint valami titkos szerelmes.

Ez a ciklus az alapja a Vénusz születéséről és feltámadásáról szóló történeteknek. Azt mondják, amikor a Vénusz hatvan napig az alvilágban jár, kiszabadítja a csapdába esett lelkeket , segít nekik , hogy elérjék a Fényt .Vénuszt mindig hatalommal rendelkező istennőként tisztelték, az első róla szóló feljegyzés a sumér birodalomból származik . Minden ultkúra érzéki, gyönyörű istennőnek festi le, aki a szerelmet és termékenységet uralja. Esti csillagként az érzékiség és a szenvedély istennőjét látjuk benne, hajnalcsillagként pedig a szerelmet. A sumér birodalomban Vénuszt Inanának, a Mennyország királynőjének, vagy a Magasságbeli nagyságnak nevezték. Babilóniában Istár volt a neve, szíriában Astara , Perzsiában Anahita. A rómaiak Vénusznak vagy Vanerisnak hívták, a görögök Aphroditénak, ami azt jelenti, hogy "habokban született".

Úgy tartották, hogy Aphrodité a víz és a levegő, a maszkulin és a feminin keveredése. Ma este a Vénusz elhalad a Nap előtt (megj.: akkor is tranzit állás volt, amikor ezeket a sorokat írta). Noha sokkal kisebb, megmutatja, hogy tud ragyogni! Arra kérlek titeket, hogy Vénuszhoz hasonlóan á lljatok ki magatokért, ne futamodjatok meg a kihívások elől . Vénusz azt mondja, mindannyian csillagok vagyunk, mint ő. Egyesek a nő férfi elé kerülésének szimbolikáját látják ebben az eseményben, mások azt mondják, a női és férfi energiák egymásba illesztéséről van szó .Vénuszt az Istenanyával együtt elüldözték az időszámításunk szerinti első három században. Az egyetlen , a pátriárchális Atya Isten váltotta fel. Minden családnak szüksége van Anyára és Atyára is, ezért hívjuk hát most vissza az elüldözött istennőt. Szükségünk van azn Anyára! Az anya ( mother ) szó származéka: anyag ( matter ). Ha tudatunkban nincs benne az Anya, kompenzálásképpen anyagiassá válunk."

Vissza