LÉGZÉS & MEDITÁCIÓ A HÉTHOLDHÁZBAN (pránikus töltekezés légzéssel, meditációval) – Minden pénteken 19.00-21.00-ig – Bejelentkezés: info@gitananda.hu

A legjobb életerővel való töltekezési lehetőség a tradicionális jóga és védikus tantra szellemiségében. Szeptembertől, péntek esténként a Hétholdházban! 🙏
Bekapcsolódás ezen tantra jóga irányzat mesterláncának szellemi erőterébe. 🧩
Feltöltődés az eredeti, indiai forrásból származó Risi Kultúra Astanga (Gitananda) Tradíció légzőgyakorlataival, meditatív relaxációs technikáival… 🕉

A foglalkozásokon való részvételi szándékotokat a következő e-mail címen tudjátok jelezni: info@gitananda.hu

Szükséges megadni: dátum + résztvevő(k) neve, lakcíme és telefonszáma.

Tanfolyami hozzájárulás alapesetben: 10.000,- Ft/fő/hó
Alkalmi díj, ad-hoc esetben: az előírt teljes havidíj fele!

A havidíj az aktuális hónap 4 alkalmára vonatkozik. A befizetett összeg csak akkor jár vissza, ha az oktató nem tartja meg az órát (ilyen még nem fordult elő…). A havidíj minden hónap 1. foglalkozásán esedékes. Betegség esetén a már rendezett aktuális havidíj kérésre 1 alkalmi díjra vagy következő havidíj csökkentésre használható fel.
Példa: befizet valaki egy teljes hónapot, mikor részt vesz 1 órán, de nem tud jönni utána egész hónapban. Ez esetben még 1 foglalkozásra tud jönni belőle következő hónapban, vagy félhavi beszámítás a következő havidíjba. Más esetben nem vihető át következő hónapra a befizetés, tehát ha a befizetett havi 4 helyett csak 2x jön valaki, azt már nem kompenzálja az oktató (az egyes résztvevők hiányzásától függetlenül a terem és az oktatás adott)…

Az éves egyesületi tagság év közben belépéskor időarányosan fizetendő havi 500 Ft-al számolva. Az azt követő évtől tárgyévre vonatkozóan 01.01.-től 12.31.-ig történik a hosszabbítás.

20 év jóga terén szerzett tapasztalat áll a tanfolyamvezető oktató mögött, aki évek óta energiamegtartó (akhanda brahmacsári) és ez a megvalósítás igazolt tradicionális indiai tantra mester-tanítvány láncolatba való kapcsolódással egészül ki. Meggyőződésünk, hogy a szellemi képességek fejlesztését a jóga magasabb lépcsőfokain (koncentráció, meditáció és a megvilágosodás különböző szintjei) kizárólag a test energiáinak uralására (brahmacsarja) alapozott tudati evolúcióval lehet elérni.

A jógafoglalkozások menete:

A foglalkozás során törekszünk az „emelkedett lelkiállapotú közeg” létrehozására. Ennek érdekében „rituális” fegyelmet tart fenn a csoport. A gyakorlás csendben (beszélgetni az előtérben lehet, a teremben mauna van, illetve olyan tevékenységek, melyek szellemileg fejlesztő okkal törik meg a csendet…) többnyire csukott szemmel, megfelelő háttérrel, az oktató vezetése mentén zajlik. Ez biztosítja a megnyugvást, ellazulást, egyben a személyes erőtér, valamint a csoportenergia létrejöttét és rövid időn belül a lelki és tudati szinten jelentkező mélyebb hatásokat.

I. Etap

Felajánlás Sívának – lemondás (tjág/tyága) a tettekhez való kötődésről
szarva-karmánj api szadá kurváno mad-vjapásrajah
mat-praszádád avápnoti sásvatam padam avjajam
“Az én hívem, bár állandóan sokféle tettet végez, az én védelmem alatt, kegyem révén eléri örökkévaló és elpusztíthatatlan lakhelyemet.”
Végkövetkeztetés – a tökéletes lemondás (B.G. XVIII. 56.)

Kényelmes ülésben, egy rövid meditatív jellegű tevékenységgel, a karma jóga belsőleg megszentelő attitűdjével (tetteink eredményéről való lemondás, avagy felajánlás) mélyülünk el a Karma Jóga szellemében (történő gyakorlásra (2-3 perc), ezt követi önmagunk és környezetünk átlényegítése, majd pedig az átlényegülés hatásainak érzékelése, isteni természetünk újra felismerése.

II. Etap

Guru Mantra (Guru Gayatri)
(Tisztelgés a Tanítók, Mesterek és Guruk előtt, akik életben tartották a jóga művészetét évezredeken keresztül).

AUM TAT PARAMPARYAYA VIDMAHE
JNANA LINGESWARAYA DHIMAHI
THANO GURU PRACHODAYATEY AUM

“Köszönet azoknak a megszámlálhatatlan Guruknak – akik ugyanezen az ösvényen előttünk jártak, akik ugyanezen a módon tanultak és akik ugyanilyen önfegyelmet gyakoroltak – hogy mindannyiunk számára elérhetővé tették ezt a Spirituális Erőt. Megnyitom magam ennek az erőnek a Guru Tanításainak ajtaján keresztül. Elmélkedem azon a bölcsességen, amire a Tanítók szert tettek és ami most felénk sugárzik. Megnyitom magam ennek az Erőnek. Ez az Erő, az Univerzum Ereje, amely eloszlatja a sötétséget és a Bölcsesség Fényét hozza el. A Guru, a sötétség eloszlatója inspiráljon engem. Legyek érdemes ezen magas szintű tanításokra. Legyek érdemes arra, hogy megkaphassam a Legmagasabb Tudást. Úgy legyen!”

III. Etap

Létezik 6 tisztító gyakorlat a jógatechnikák között, Satkarmáknak hívják őket. Testünk tisztítására és jó közérzetünk és egészségünk megőrzésére használjuk. Ezek egyike a Tratak, mely egy “mentális tisztító gyakorlat”. Lényege a figyelem összpontosítása és a tekintet rögzítése egy pontra (pl.: mécses vagy gyertya lángja), majd lehunyt szemmel az erre való koncentrálás bizonyos ideig.

A Tratak fejleszti a koncentrációs képességet, kiválóan alkalmas a gondolatok megtisztítására és lecsendesítésére, az intuíció tisztasága, a vizualizáció és az akaraterő kifejlesztésére. Fizikai síkon erősíti a szemizmokat, javítja a látást, fokozza a látásélességet és segít alvászavar esetén is. Ezt kötjük össze a megfigyelt tárgy (gyertyaláng) képének felidézésével. Ennek Shambavi Mudra a neve, másnéven ‘Síva Gesztusa’. Majd pedig a Shanmukhi Mudra gyakorlása által megvalósítjuk a pratjáhárát, amely az ötödik elem az astánga jóga rendszerében.
Ez az elmeműködés befelé fordításának folyamatát, tudatos magunkba tekintést, elmélyedést jelent. A pratjáhára a magasabb szellemi műveletek előkészítő gyakorlataként értelmezhető, amelyek célja az érzékszervek “visszavonása” a külvilág behatásaitól. A Shanmukhi Mudra a Gheranda Szamhita tantrikus olvasata szerint Yoni Mudraként van említve, amely kiegészül a testben haladó energia útjának vizualizációjával, akaratlagos irányításának képességével a Shambavi Mudra által…

Aki mester szintre szeretne jutni ebben a jógafolyamatban, annak töretlen brahmacsárjára (a test energiáinak szüntelen megőrzése révén tapasztalható szellemi erőkoncentráció)
alapozott, vairágja (vágymentes) tudatállapotban kell maradnia egyre hosszabb ideig…

A jógát mint belső munkát hagyományosan a jáma, nijáma elvek gyakorlásával kezdték, majd a satkarmákkal, krijákkal tisztították a fizikai és éterikus testüket, elméjüket, utána következett az ászanák gyakorlása, utána a pránajáma, érzészervek mögötti finomfizikai energiák visszavonása, stb…

IV. Etap

A Brahma Mudra gyakorlatban 4 irányba, külön-külön történik a fej fordítása, a tradicionálisan megadott hang kibocsátása közben. A módszer abban segít, hogy a középpontunkba tudjunk helyezkedni spirituális értelemben és tudatosabb nézőpontból tudjuk szemlélni az életet.

V. Etap

A Gitananda Tradíció egyik nagy kincse az úgynevezett Haténák közül a Pranava AUM Pranayama. Ez alsó, középső, felső lebeny légzést takar összekapcsolva a Nada jógával (hangokkal). Az említett 3 lebenyre egyenként különböző kéztartások (hasta mudrák) hatnak és van egy 4. kéztartás is, amely az együttes alkalmazáshoz használatos.

A kéztartásokról (hasta mudrák):

A csinmudrá vagy dnyánamudrá, a megvilágosító tudás átadásának gesztusa. A dnyánamudrá a dnyánát, vagyis a létforgatagból megszabadító Tudást megjelenítő kéztartást jelent. A csinmudrában a mutató- és a hüvelykujj kört formáz, a másik három ujj szorosan egymás mellett van kinyújtva. A három kinyújtott ujj a három relatív tudatállapotot (alvás, álom, ébrenlét) jelzi, melyekben az empirikus világ tapasztalata van jelen és amelyek megfelelnek a szent Óm (A-U-M) szótag három betűjének. Ezeken túl van a Turíja, a Negyedik tudatállapot, melyhez nincs egyetlen betű sem rendelve, melynek nincs világi-pszichés megfelelője, csak az Óm utáni csend szimbolizálja. Itt az egyéni tudat és az abszolút tiszta tudat elválaszthatatlanul eggyé lesz, amint azt a kört formázó mutató- és hüvelykujj jelzi.

Kapcsolódó jegyzet: https://www.facebook.com/notes/yogacharya-dr-ananda-balayogi-bhavanani/pranava-pranayama/2434363133318680/

VI. Etap

Síva dicsőítése (aarti) többféle zenés meditáció segítségével, adott kéztartásban, Síva Lingam Mudrában. Síva a tudatosság erejével átszellemítő (fizikai-energetikai-szellemi szinteken egyaránt ható) kozmikus forrás (akit a Jóga Urának neveznek a hinduk és a saiva irányzatokban istenként tisztelnek).
Ezt gyakorta Siva Lingam formájában teszik, mely számukra a legmagasabb végső valóság és tiszta tudatosság szimbóluma. Az elme stabilitását jelképezi az anyagi energia (a sivalingam elválaszthatatlan az őt körülölelő stilizált vulvától) transzcendálása következtében.

Sívának létezik egy tradicionális mantrája, amiben négy bídzsát (mag-mantrát) használunk: Om, háum, dzsúm, szaha (de használhatjuk az Om Namah Siváját is). Az om a pranava, a háum a legfelső prána, a dzsúm a dzsóti vagy a fény, és végül a szaha a személy, a purusa. Itt újra találkozunk Síva négy aspektusával, melyek a pranava, a prána, a prakása és a purusa.

Engem ezek közül a ‘legfelső prána’ – energia / életerő Síva mantrába avattak be, amely a lingam pránikus töltéséhez szükséges a Síva Lingam szubtilis erejét fokozó meditációk során…

Az egyik meditáció közben felhasznált zenés saiva Aarti szövege példaképpen:
“Aki olyan szeplőtelenül tiszta mint a kámfor, aki intenzív könyörületből öltött testet, aki az élet igaz lényege, az akinek a kígyók királya a dísze, az aki örökké él a szív lótuszában és az akiben a Síva Energia – azaz a kozmikus hímnemű energia és a Dévi Energia – azaz a kozmikus női energia is maximálisan benne van.”
Síva, felajánlom pranam-jaimat (ami imádás és tiszteletadás) Neked! 📿🙏

VII. Etap

A meditációs rész rövid levezetése jantra segítségével, a hozzátartozó bidzsa mantra egyidejű alkalmazásával. Síva immanens (teremtésben megnyilvánuló) aspektusát a ‘csillag-jantra’, a transzcendens jelleget, a szellemi erők fejlesztését pedig a ‘szigonyos-jantra’ foglalja magában.

A jantra ábrákon a vizualitás segítségével az idegrendszer működésének egyes fázisai, részletei külön-külön követhetők és tudatosíthatók. A jantra ábrákon a kör általában a mi végtelen jelünkhöz hasonlít­ható értelemben jelenik meg, emellett a tökéletesség érzelmi jegyeit is felkelti a jógiban. A lefelé fordított csúcsú háromszög a női jelleg szim­bóluma, míg a felfelé fordított csúcsú háromszög a férfiasság, erő, felfelé törekvés, fejlődés jele. Gyakran használt jel a két egymásra he­lyezett, ellentétes irányba néző háromszög, amely a Dávid-csillaghoz hasonló, de nem mindig szimmetrikus. Neve satkona, s a pozitív és ne­gatív erő kiegyenlítődésének ősi jele. Gyakran ábrázolják vele a medi­tációban elérhető, magas szintű idegegyensúlyt. A lótuszvirág a képeken és a hinduk képzeletében, mint a fényre érzékeny virág jelenik meg, amely a napfény hatására szirmonként nyit­ja ki virágát, majd a fényesség elmúltával lassan becsukódik. Sanka-ranajanan jógaíró magyarázata szerint a jantra ábrázolásokban ez azt a folyamatot jelöli, amikor a jógi saját idegműködését fokonként megis­meri. A fény az „idegerő” érzete, aminek hatására a tudás szirmai egyenként kinyílnak. A felsorolt leggyakoribb jeleket sokféle kombinációban alkalmaz­zák.

VIII. Etap
Lazítás – Jóga Nidra relaxáció

A tantrikus eredetű jóga nidra a tudatos, mély lazítás technikája. Alvás, tökéletes éberséggel. Teljes fizikai, mentális és érzelmi relaxáció. A test alszik, de a tudat a tudatosság egy mélyebb szintjén működik.

Ozirisz és Ízisz kontra Síva és Sakti

Síva egyik jelentése a sava, a sava pedig azt jelenti, hogy hulla. Síva a hulla. Síva az a tudatosság, mely akkor merül fel, amikor minden érzékszervünket visszavontuk a külvilágból.

Ha egyiptomi szimbólumokat használunk, Síva olyan, mint Ozírisz, a múmia – tetőtől talpig begöngyölve. A Síva tudatosság az energia befelé vonása. Amikor pedig az energiákat visszavontuk, kívül mozdulatlanság lép fel. Ugyanakkor belül egy új energia, egy új erő árad ki. Síva a dhárana saktit is jelképezi, a figyelem és a koncentráció erejét. Ez az elme nyugalmi pontja, mely egyben az elme ereje, energiája is. Ez az elme táguló ereje…

Mi a pratjahára? A pratjahára egyik fő formája a savászana, ezenkívül pedig a jóga nidra.

Egy kedvelt szójáték szerint a világ szempontjából Siva csupán olyan lenne Sakti nélkül, mint egy sava, egy holttest, a mindenségben hatni képtelen, önmagában nyugvó szellem.

Az pedig senki számára sem lehet kétséges, hogy Ozirisz misztériuma és maga a mumifikálás a feltámasztás folyamatait hívatott szolgálni. Ne feledjük, hogy éppen Ízisz istennő varázsolta vagy hozta vissza a túlvilágról Ozirisz lelkét. A mumifikálás során pedig a rítusok és temetkezési tárgyak egy része éppen az idő és az anyag „halált” okozó erőinek a legyőzését szolgálták.

IX. Etap
HÁZI FELADAT (OTTHONI JÓGAGYAKORLÁS) ÁTBESZÉLÉSE

A három alsó erőközpont energetikai tisztítása NAPI SZINTEN. Köldökmasszázst (Szahadzs Agniszára Kríja) követően a has be-ki mozgatása (Agnisara Kríja), speciális légzéssel és visszatartással teljes kilégzés után (báhja-kumbhaka, vagy súnjaka), tehát a belégzés előtti állapotban kitartva.
Hasbeszívásra (Uddijána Bandha) és hasforgatásra (Nauli Kríja) épülő komplex testtartásokban (ászanák) végzett vizualizációs gyakorlatok. Az ászanák közül a fordított (inverz) pózok preferáltak, mert ezek támogatják leginkább az agy szunnyadó területeinek felébresztését szellemi szempontból…

Vissza
Kihagyom ezt a kérdést
Bőséget, anyagi jólétet

Ne hagyd, hogy családi rendszeredből fakadó azonosulásaid, sorsátvételeid, önszabotáló hitrendszered megakadályozza kitejesedésedet! Boldogságra, a bőség megélésére születtél! (+36)306844341

Ideális testsúlyt, fogyni / hízni

Gyere, szépítsd az arcod, harmonizáld a tested, had jelenjen meg bennük lelked ékessége! Merd elhinni szépségedet! (+36)306844341

Gyermekáldást
Tudatosságot, spirituális fejlődést

Ha a lélek tapasztalni. teremteni vágyik, testet ölt. De soha ne feledd, ez csupán egy forma... +36)306844341

Nőiségem / férfiasságom kibontakozását

A dualitás világában csodás lehetőség megélni a női-férfi minőséget. Gyere,, teljesedj ki! (+36)306844341

Érzelmi / szexuális blokkok oldását

Gyere, tárd fel a sérüléseidet, gyógyítsd a káprázat sebeit! A csodákat engedd meg, engedd be... (+36)306844341

Párkapcsolatot

Megélni az Egységet... a másikkal... a világgal... önmagammal... hisz mind ugyanazt jelenti... (+36)306844341