ALAPÍTVÁNY

MI, NŐK! – mondjuk családállításkor, körbepillantva, fogva egymás kezét. Megérezzük, az ERŐT, a női generációk messziről érkező, örök tanításait. És megkapjuk a BEAVATÁS csodáját!

Mert gyönyörű, szédületes, szinte kegyetlen Erőkkel bírunk mi, Nők! Titkokat tudunk, melyek transzformációs ereje által szépséges virággá lesz a női test…  a férfinak gyönyörűség libbenő hajunknak már az illata is. Befogadók vagyunk, új életek növekednek, haladnak át rajtunk, melyek világrahozatalának boldogság még a kínja is. Annyira erősek vagyunk, hogy felvállaljuk a NŐT, mely mer gyengéd, érzékeny, akár még sérülékeny is lenni.
Ennek az erőnek az élesztésére, megélésére, dicséretére jött létre a Hétholdház alapítvány.

“HOLD”, mert a Nőiség felvirágoztatását célozzuk
“HÁZ”, mert a Hétholdház szinte otthon
“HÉT”, mert e mágikus szám szimbolizálja a Teremtés hét napjának optimizmusát, a hét angyal harsonáját s mert hisszük, hogy az emberi Lét igenis Szentséggé nemesedhet.

Az eltelt évek alatt számtalan díjtalan nőiség programnak spirituális terápiának, alternatív gyógymódnak, tisztító-lélekemelő módszer bemutatásának adtunk helyet. Csodálatos érzés volt látni, tapasztalni, részese lenni a hosszú, nehézségekkel teli Úton szerzett sebek gyógyulásának, a Lélek, a Szeretet Végtelen Szabadsága felfedezésének.

Hála és köszönet a Gyógyítóknak, a Támogatóknak, valamennyi Résztvevőnek, Nektek: Barátaink!
Áldás!

Ada-Herczeg Bea
kuratóriumi elnök
06-30/684-4341

Az Alapítvány célja:

Napjaink égető társadalmi problémája a családok felbomlása, a mikrótársadalmi szerveződés szétesése. A házasságkötések a nyolcvanas évekhez viszonyítva a felére estek vissza, ugyanakkor a 2000-es években 1000 házasságkötésre 562 válás jut. A gyermekek felnövekedése, jellemük egészséges fejlődése ebben a közegben lenne a legideálisabb.

A családok léte, az otthon melege – meggyőződésem szerint – elsősorban a nő minél egészségesebb személyiségén, az anya kiegyensúlyozottságán, harmonikus lényén alapul. A csonka családokban kiváltképp a nő az, akinek kulcsszerepe van az új nemzedék formálásában, nevelésében, s gyakran elsődleges pénzkeresőként, férfiszerepet felvállalva teszi ezt. Ez rendkívüli terhelést jelent az ősztársadalomra s kiváltképp annak nőtagjaira nézve. A megoldhatatlan feladattömeg kilátástalansága és az ebből fakadó lelki egyensúlyvesztés gyakran az alkohol vagy akár a kábítószer felé sodorja a nőket, versenyben állnak a férfiakkal a szívinfarktus terén stb. Ez a helyzet az egész társadalomra nézve veszélyes, tarthatatlan.

Az alapítvány célja, hogy lehetőséget és alternatívát mutasson fel az említett élethelyzetek tudatosítására, a terhek feldolgozására és a mindenki számára a lehető legjobb és legmegfelelőbb rendezésre, beleértve a gyermekeket, házastársakat, családtagokat. Az alapítvány eközben elsősorban a „NŐ”-t, mint olyant, támogatja meg, visszavezetni kívánja a női lét eredeti szépségének felfedezéséhez, a szunnyadó nőiség kibontakoztatásához, a női minőség magasabb szintű megéléséhez. Hitvallásom szerint az a nő, aki képes női mivoltát átélni, megerősíteni, nagyobb megtartó erővel rendelkezik, a boldogan, lelki harmóniában élő nő sugárzása egyben tartja, boldogítja a családot, megőrzi annak egységét.

Az alapítvány neve ezt a fajta törekvést tükrözi, hiszen mind a „hold” mely a nőt szimbolzálja, mind a „ház”, mely az otthont jelképezi, kifejezésre juttatja szándékomat.

Az alapítvány céljainak megvalósítása:

Díjtalan, bárki számára elérhető, rendszeres gyógyító napok, kifejezetten a nőiség felvirágoztatását segítő ingyenes programok, képzések, önismereti kurzusok szervezése törekedve a hitelességre és a magas színvonalra.

Ezek keretein belül: testi szinten: különböző mozgásformák bemutatása, (pl. jóga, csikung, intim torna) a holisztikus életszemléleten alapuló alternatív gyógymódok megismertetése (pl. homeopátia, masszázsok); lelki szinten: a lélekgyógyítás lehetőségeinek megismertetése, gyógyító módszerek bemutatása (pl. családállítás, kineziológia, grafo-, művészet-, báb-, meseterápia); szellemi szinten: meditációk, felvilágosító, lélekemelő előadások szervezése.

Ha támogatni kívánja alapítványunkat, számlaszámunk: OTP 11712004-20344175

Köszönjük!

Kihagyom ezt a kérdést
Bőséget, anyagi jólétet

Ne hagyd, hogy családi rendszeredből fakadó azonosulásaid, sorsátvételeid, önszabotáló hitrendszered megakadályozza kitejesedésedet! Boldogságra, a bőség megélésére születtél! (+36)306844341

Ideális testsúlyt, fogyni / hízni

Gyere, szépítsd az arcod, harmonizáld a tested, had jelenjen meg bennük lelked ékessége! Merd elhinni szépségedet! (+36)306844341

Gyermekáldást
Tudatosságot, spirituális fejlődést

Ha a lélek tapasztalni. teremteni vágyik, testet ölt. De soha ne feledd, ez csupán egy forma... +36)306844341

Nőiségem / férfiasságom kibontakozását

A dualitás világában csodás lehetőség megélni a női-férfi minőséget. Gyere,, teljesedj ki! (+36)306844341

Érzelmi / szexuális blokkok oldását

Gyere, tárd fel a sérüléseidet, gyógyítsd a káprázat sebeit! A csodákat engedd meg, engedd be... (+36)306844341

Párkapcsolatot

Megélni az Egységet... a másikkal... a világgal... önmagammal... hisz mind ugyanazt jelenti... (+36)306844341