44 ALAPPROGRAM, AMIT AZ SVT TISZTÍT – Bejelentkezés: +36704315002

SVT Saját valóság teremtés – ONLINE is – Mohácsi Beatrice Access Bars&Body&Facelift facilitator, Esse energetikai manuálterapeuta, Nőiség tréner, Anyaméh terapeuta, coach, Inspirator, spirituális előadó és énekessel

 1. Átkok: az étertestből és az első asztráltestből kell kitisztítani őket. Az átkok másik csoportját az inkarnációink alatt szereztük, és másoktól vagy saját magunktól származik.
 2. Fogadalmak: ezeknek számos típusa ismeretes. Az ígérettől, eskütől, szerződéstől kezdve egészen a vallási fogadalmakig, valamint az elköteleződésekig sokféle fogadalom létezik. Életeink során tettünk szegénységi, szüzességi, engedelmességi fogadalmakat, vagy akár azt is megfogadhattuk, hogy örökre szeretünk valakit, vagy, hogy küzdünk a gonosz ellen. A fogadalmak egy része szintén a Lélek DNS és kromoszóma-programozásának része.
 3. Lélekkönyvtár tisztítása: az SVT-ben úgy mondjuk, hogy a Lényünk tudását 366.666 db könyvben vagy más szóval, adatbázisban tároljuk. Ezeket a megfelelő módon szükséges összerendeznünk, egymással összekapcsolnunk, és főképp: hozzáférhetővé tennünk.
 4. Örökség-programok: örökölhetünk programokat a szüleinktől és a felmenőinktől, 9 generáción át, valamint más tekintélyi személyektől és persze előző/más életekből.
 5. Azonosítás-programok: az azonosulás a túlélésünkhöz szükséges tanulási mód. Ha azonban diszharmonikus energiákat kapcsolunk hozzá, az komoly gondokat okozhat. Pl. a „Pont olyan vagy, mint apád!” kijelentés lehet nagyon pozitív és nagyon negatív előjelű is – a tapasztalatok fényében.
 6. Bevésődés-programok: a bevésődés egy olyan hiedelem, amelyet egy nagy érzelmi energia vitt be a tudattalan elmébe. Ez lehet a saját megfigyelésünk, vagy valaki más gondolata is.
 7. Trauma-programok: Ez egy érzelmileg és gyakran fizikailag is fájdalmas esemény, pl. baleset, szakítás vagy szexuális zaklatás. A tudattalan – fájdalmas volta miatt – nem szívesen foglalkozik vele.
 8. Előny-programok: A józan ész számára különös lehet, hogy a tudattalan szempontjából mi minősül előnyösnek. Pl. ha figyelemhez akarunk jutni, akkor akár az is jó, ha rosszalkodunk, és megvernek bennünket.
 9. Konfliktus-programok: A személyiségünkben több „én” is van. Pl. anya, feleség, dolgozó nő, barátnő vagyok egyszerre. Ezek az „én”-ek összeütközésbe kerülhetnek. Pl. szeretnék jó anyuka lenni, de közben a karrierem is fontos számomra, és a kettő összeegyeztethetetlennek tűnik.
 10. Önbüntetés-programok: Ezek olyan helyzetekben eredeznek, amelyekben bűntudatunk támadt. Vagy azért, mert a viselkedésünkkel másokat megbántottunk, vagy azért, mert saját magunk ellen vétkeztünk. Az önbüntetés komoly önsorsrontáshoz, önszabotázshoz, önkorlátozáshoz, vagy akár önpusztításhoz is vezet. Gyakran 22-es csapdájaként működik.
 11. Szervnyelv-programok: Ezek a testtel való bánásmód rögzült formái, vagy a testre vonatkozó összehasonlítások.
 12. Előző élet-programok: Olyan programok, amelyeket a Földön, vagy egy Föld-típusú bolygón leélt életünkben rögzítettünk. A jelenlegi kihívásaink nagyon nagy részét ezekből az életekből hozzuk.
 13. Előző élet-más dimenzióban programok: Ezeket a programokat egy nem földi, hanem valamely más rezgésszinten leélt életünkben rögzítettünk.
 14. Eljövendő élet-programok: Ezeknek a programoknak a célja az, hogy bizonyos diszharmóniákat feldolgozzanak. A tisztítások hatására szükségtelenné válhatnak.
 15. Testetlenek/entitások programok: Bizonyos programok működhetnek úgy, hogy testetleneket vonzanak magukhoz. Ezeket a személyhez kapcsolódó entitásokkal együtt ki kell tisztítani.
 16. Félelem programok: A félelem nagyon általános érzelem, és a szeretet mellett a másik leghatékonyabb teremtő erő. Rengeteg dologtól félhetünk, amikkel kapcsolatban negatív tapasztalataink vannak, akár ebből, akár más életeinkből.
 17. Agyújjáépítés: Az alapprogramozás kitisztítása után (és minden tisztítás után) szükséges a fizikai test agyának, azaz irányítóközpontjának az aktuális programozáshoz való hozzáigazítása.
 18. Világenergiák: Mindazok a negatív és pozitív érzelmek és gondolatok, amelyek a mindennapjaink során összegyűlnek. A negatív energiákat tisztítani szükséges.
 19. Tértisztítás: Az otthonunkban és a munkahelyünkön megrekedt diszharmonikus energiák és entitások tisztítása, és a megtisztított tér energetikai védelme.
 20. Mérgező áramlatok: A Föld mélyén különféle energiaáramlatok vannak. Ezek – bár diszharmonikus energiát hordozhatnak – nem mindig távolíthatók el. Ilyen esetekben tisztításra és védelemre van szükség.
 21. Csakrák: Az SVT ismeretanyaga szerint 725 kisebb-nagyobb csakránk van. A perszonális csakrák mellett a szub- és transzperszonális csakrákat is tisztítani szükséges.
 22. Morfogenetikus (információs) mezők: Ezt a fogalmat Rupert Sheldrake vezette be a biológiában. Az információs mező
 23. Egó (személyiség): Az elutasítás nyomán fenyegető magány elkerülése érdekében magunkra öltött maszk. Ez alatt rejtőzik igaz énünk, önMAGunk (self).
 24. Archetípusok: A görög eredetű archetípus szó’ ősmintá’-t jelent. A görög mitológiában pl. Mars a tökéletes férfi, Vénusz pedig a tökéletes nő szimbóluma. Az ősminta eredetileg tökéletes működése azonban az életeink során eltorzulhatott, hibássá válhatott. Ezt is kijavíthatjuk.
 25. Spirituális birodalmak programjai: A Fénylényünk már a spirituális birodalmakban is rengeteg diszharmonikus programot felvesz. Maguknak a Fény birodalmainak is vannak negatív programjai. Ezeket ki tudjuk tisztítani.
 26. DNS, kromoszómák és indák: Az emberi létformában nemcsak a szilárd(nak tűnő) fizikai testünk vesz részt, hanem számos finomfizikai fizikai test is. Ezeknek is vannak DNS-ei és kromoszómái. Az indák ún. energetikai nyúlványok.
 27. Emberi testek: Az SVT ismerettára szerint 13 eredeti és további 5 későbbi fejlesztésű testünk van. Ezek mindegyike számtalan programot tartalmaz, amelyeket tisztítani szükséges.
 28. A tanulás oktávjai: Mindegy, hogy egy pohár vizet akarsz tölteni magadnak, vagy egy házat akarsz venni, a teremtés folyamata 7+1 lépésből áll. Ezeknek a blokkjai megérthetőek és kitisztíthatóak.
 29. Blokkok és interferenciák (testetlenek, elkülönültek, sötét energiák): A szellem­gyógyászati munkát akadályozhatják és zavarhatják bizonyos blokkok és entitások. Ezeket szükséges tisztítani, elvezetni, és az itt maradt programokat is feloldani.
 30. Agysérülés lenyomatok gyerekkorból és előző/más életekből
 31. Az ételek rezgésszintjének emelése: A fizikai test rezgésszintjét szükséges egyre magasabb frekvenciára emelni. Ezért fontos az ételeink megtisztítása. Az egyik tisztító kód, amit alkalmazhatsz, a „995”.
 32. Spirituális paraziták: Ahogy a fizikai paraziták, úgy a spirituális paraziták 3 típusa is komoly károkat okozhat a programozásunkban. Tisztítani szükséges őket.
 33. Homotoxikológia: A homotoxikológiát Dr. Reckeweg fejlesztette ki a 20. század negyvenes éveiben. Ez a rendszer a természetgyógyászat és a klasszikus orvoslás nyújtotta keretben szemléli és kezeli a betegségeket. A betegség mint folyamat egy-egy stádiuma tisztítható és gyógyítható.
 34. Tudatalatti zűrzavar: Olyan programok, amelyek hasonlóan a karácsonyi ajándékbontás után keletkezett csomagolópapír-halom­hoz. Felesleges élettapasztalatok sokasága, amelyek nem lettek elengedve, megbocsátva.
 35. Gátló tényezők: A gátló tényezők az érzelmekhez kapcsolódnak, hogy korlátozzák azok negatív, romboló hatását. Így voltaképpen önvédelmi mechanizmusoknak is tekinthetjük őket. Pl. attól tartanak vissza bennünket, hogy gyilkosok vagy öngyilkosok legyünk, vagy, hogy más negatív magatartást tanúsítsunk. Hosszútávon ugyanakkor gátolják a Lélek fejlődését. SZELLEM/Felső Énképes meg­találni és kitisztítani őket Lényed minden szintjéről.
 36. Szerződések: Azok, akik másokat is rávesznek, hogy velük együtt inkarnálódjanak, ezekkel a Lényekkel ún. megmentő szerződéseket köthetnek. Ez alapján átveszik más Lelkek programjait, ha ők mégsem tudnák kezelni azokat. Mivel ezek nem a saját programjaink, szükséges kitisztítani őket.
 37. Genetikai hiedelmek: Testünk minden egyes sejtje tartalmazza a Lélek/személy teljes inkarnációs programozását. A megfogant petesejt két genetikai állományt tartalmaz, az anyáét és az apáét, tehát a gyermek sejt ­memóriáját a szülők programjai alkotják. A sejtmemória akár kilenc generációra is vissza nyúlhat. Felső Én képes kitisztítani minden olyan programot, ami nem a sajátunk, akárhány generációra visszamenőleg. Ezt mindenkinek alapvetően szük­séges elvégezni.
 38. Karmikus hiedelmek: A karmában való hit alapvetően az ószövetségi „szemet szemért”-elven alapul. Lehet nagyon mély és erős az a hiedelmünk, hogy valamely „vétkünkért” bűnhődnünk kell. A kulcs a karmát felülírni képes elv: a megbocsátás és a szeretet/hála/áldás. Mivel az összes tapasztalat – a bűn, a hiba is – a Fénylényünk tanulási folyamatának része, szükséges a karmikus hiedelmek tisztítása.
 39. Polaritás-hiedelmek: A polarizáltságban, a dualitásban, a jóban és a rosszban való hiedelmek (pl. az egyik faj/ember/dolog jobb, mint a másik, „egyszer fent, egyszer lent”, hogy „jön még kutyára dér”, stb.) a szeparáltság, az elkülönülés, az elkülönültség illúzióját erősítik, és konfliktusokat generálnak. Rengeteg életen keresztül gyűjtöttük, és ideje kitisztítanunk őket!
 40. Ikerlángok, lángtársak, lélektársak és lélekcsalád: Az SVT ismeretrendszerében különös gondot fordítunk a lélek rokonságunk különböző típusainak megismerésére, és tisztítására, hiszen – ahogy a földi életünkben, úgy a szellemi síkon is – jó, ha a családunk támogat bennünket.
 41. Lélekesszenciák: A megismerési folyamat során nemcsak az inkarnációink alatt jutunk tapasztalatokhoz, hanem bizonyos képességeket vagy sorsvonásokat másoktól is átveszünk. Ezek között bőven akad tisztítandó tétel.
 42. A Belső Gyermek 4 archetípusa: Az inkarnációs Belső Gyermek, a bennünk élő gyermeki én az elutasítás sérüléseitől szenved. A Lélek és a Fénylény ugyanígy rendelkezik gyermeki aspektussal. Az SVT mind a 4 archetípussal dolgozik.
 43. Spirituális bizottságok és munkacsoportok: Minden inkarnálódott ember mellett számos spirituális segítő van – nemcsak az őrangyalok. Ezeket lehetséges és érdemes megismerni, és ha szükséges, tisztítani, magunk és mások legfőbb javára.
 44. Előprogramozottság: Az SVT mint szellemi gyógyító módszer foglalkozik a Fénylény és a Lélek ún. előprogramozottságával is. Ezek a programok nem inkarnációs tapasztalatokból származnak, hanem eleve adottak, a Lélek felépítésének részeként. Az inkarnációs tapasztalatok fényében azonban tisztítani szükséges őket.
Vissza
Kihagyom ezt a kérdést
Bőséget, anyagi jólétet

Ne hagyd, hogy családi rendszeredből fakadó azonosulásaid, sorsátvételeid, önszabotáló hitrendszered megakadályozza kitejesedésedet! Boldogságra, a bőség megélésére születtél! (+36)306844341

Ideális testsúlyt, fogyni / hízni

Gyere, szépítsd az arcod, harmonizáld a tested, had jelenjen meg bennük lelked ékessége! Merd elhinni szépségedet! (+36)306844341

Gyermekáldást
Tudatosságot, spirituális fejlődést

Ha a lélek tapasztalni. teremteni vágyik, testet ölt. De soha ne feledd, ez csupán egy forma... +36)306844341

Nőiségem / férfiasságom kibontakozását

A dualitás világában csodás lehetőség megélni a női-férfi minőséget. Gyere,, teljesedj ki! (+36)306844341

Érzelmi / szexuális blokkok oldását

Gyere, tárd fel a sérüléseidet, gyógyítsd a káprázat sebeit! A csodákat engedd meg, engedd be... (+36)306844341

Párkapcsolatot

Megélni az Egységet... a másikkal... a világgal... önmagammal... hisz mind ugyanazt jelenti... (+36)306844341